İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

- İş Sağlığı ve Güvenliği kanun, yönetmelik ve mevzuatlarının gereklerini yerine getirmek, her türlü faaliyetimizde iş güvenliği mevzuat ve şartlarından ödün vermemek.

- İş kazalarını oluşturabilecek riskleri (nedenleri, tehlikeleri) en aza indirerek yaralanma ve sağlık bozukluklarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini dokümante ederek uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli gelişmesini sağlamak.

- Personelimizin ve Müşterilerimizin sağlık ve güvenliğine önem vermek.

- İş Sağlığı ve Güvenliği için ulaşılabilir hedefler belirlemek, hedeflerin gerçekleşme durumlarını değerlendirip gözden geçirmek.


Erdal KÜÇÜKŞEHİR

Genel Müdür